Śląskie Centrum

Edukacji Medycznej


CHORZÓW       MYSŁOWICE       GLIWICE

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

Zapewniamy najlepsze warunki dla edukacji!
 • Nauka
  za darmo
  Szkoła jest bezpłatna przez
  cały czas trwania nauki
 • Kształcenie w systemie zaocznym
  Zajęcia odbywają się
  co drugi weekend
 • Nie wymagamy
  matury
  Bez względu
  na wynik matury

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY POLICEALNEJ
SŁUCHACZ OTRZYMUJE:

 • 1
  Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • 2
  Dyplom zawodowy
  W przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy
 • 3
  Certyfikat kwalifikacji zawodowej
  W przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy
 • 4
  Suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim
  W przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.