Czas trwania: 2 LATA
Tryb nauczania: stacjonarny

TECHNIK
MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA
MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Technik masażysta - specjalista, często z wykształceniem medycznym, który za pomocą pocierań
oraz nacisków dłoniami na różne części ciała niweluje bolesne dolegliwości i pozbawia klientów
od większości chorób.
  • Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata) w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę co tydzień zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych — dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji MED.10.

1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej.

2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych.

3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym.

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

PERSPEKTYWY
ZATRUDNIENIA:

Absolwenci specjalności «Technik Masażu» po ukończeniu naszej szkoły policealnej mogą pracować zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a mianowicie: w zakładach rehabilitacyjnych, szpitalach, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-medycznych, sanatoriach, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych oraz prywatne masaże lub salony SPA.

NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów, ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice, ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Na etapie rejestracji

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

«PER ASPERA»

SZKOŁA POLICEALNA

W BIELSKU-BIAŁEJ:


Na etapie rejestracji

Teл/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sek.peraspera@gmail.com

«ALTA»

SZKOŁA POLICEALNA

W CZĘSTOCHOWIE:

Na etapie rejestracji

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.alta@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.
RSPO GLIWICE (w trakcie rejestracji)
RSPO BIELSKO-BIAŁA (w trakcie rejestracji)
RSPO CZĘSTOCHOWA (w trakcie rejestracji)