Czas trwania: 1,5 roku
Tryb nauczania: zaoczny

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
BPO. 01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest specjalistą odpowiedzialnym za przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku) w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem.
 • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
 • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych — dyplom kształcenia zawodowego.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ

Podczas szkolenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu określania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego poprzez oddziaływania chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychologiczne, a także uczą się monitorowania stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Uczniowie zdobywają umiejętności doradzania w zakresie aktualnych przepisów BHP oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jedną z ważnych umiejętności tego zawodu jest ustalanie okoliczności, przyczyn i skutków wypadków, przygotowywanie środków zapobiegawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY REALIZOWANE SĄ W SZKOLE?

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności potrzebni są prawie we wszystkich przedsiębiorstwach,
a także we wszystkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.