REJESTRACJA ONLINE


Rejestracja online nie gwarantuje pełnej rejestracji do szkoły.

Pełna rejestracja następuje po osobistej obecności w sekretariacie szkoły

z oryginałami dokumentów.


Szkoła policealna w Chorzowie:
Adres: 40-013 Katowice, Mielęckiego 10/607
Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167
E-mail: sekretariat.scem@gmail.com
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz.: 8:00-18:00.

Szkoła policealna w Mysłowicach:
Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Starokościelna 4/7
Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162
E-mail: myslowice.scem@gmail.com
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz.: 8:00-18:00.

Szkoła policealna w Gliwicach:
Adres: 44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 16 a
Tel/Viber/WhatsApp: +48 785 777 709
E-mail: inteligo.sek@gmail.com
Do 1 września dokumenty przyjmowane są pod adresem:
ul. Mielęckiego 10/607, Katowice 40-013.

W trosce o Państwo i nasze bezpieczeństwo, w czasie pandemii

prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Seria i numer paszportu
E-Mail
Numer telefonu
Kierunek
Miasto kształcenia
Dowód osobisty lub paszport
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Podanie
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.