Czas trwania: 1 rok
Tryb nauczania: zaoczny

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Technik sterylizacji medycznej — zapewnia odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Prowadzi i dokumentuje procesy czyszczenia medycznego, dezynfekcji i sterylizacji po użyciu sprzętu i urządzeń medycznych.
  • Szkolenie trwa 2 semestry (1 rok) w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych - dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji MED.12.

1. Kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2. Przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

3. Przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

4. Prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w państwowych, niepaństwowych placówkach medycznych, m.in. szpitale, centralne sterylizatornie, pracownie endoskopii, sterylizatornie na salach operacyjnych, gabinety kosmetyczne, prywatne gabinety stomatologiczne, zakłady do produkcji sterylnych wyrobów medycznych.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.