JAK ZAPISAĆ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY?

Rekrutacja do szkoły odbywa się 2 razy w roku: na semestr jesienny i wiosenny.
Na semestr jesienny rekrutacja trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Na semestr wiosenny — od 1 grudnia do 1 marca.

Po zakończeniu rekrutacji istnieje możliwość zapisania się do grup, w których są wolne miejsca.
W każdej grupie wybranej specjalności obowiązuje limit miejsc. Dlatego rekrutacja studentów może zakończyć się wcześniej.

Aby zapisać się do szkoły policealnej, należy spełniać 2 warunki wstępne.
Pierwsze — złożenie kompletnego pakietu dokumentów do sekretariatu szkoły.
Drugie — wniesienie opłaty rejestracyjnej

Szkoła policealna w Chorzowie:
Adres: 40-013 Katowice, Mielęckiego 10/607
Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167
E-mail: sekretariat.scem@gmail.com
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz.: 8:00-18:00.

Szkoła policealna w Mysłowicach:
Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Starokościelna 4/7
Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162
E-mail: myslowice.scem@gmail.com
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz.: 8:00-18:00.

Szkoła policealna w Gliwicach:
Adres: 44-121 Gliwice, ul. Rubinowa 16 a
Tel/Viber/WhatsApp: +48 785 777 709
E-mail: inteligo.sek@gmail.com
Do 1 września dokumenty przyjmowane są pod adresem:
ul. Mielęckiego 10/607, Katowice 40-013.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU?

 • 1
  Dowód osobisty
  Dowód osobisty lub paszport
 • 2
  Świadectwo ukończenia szkoły
  Świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie jest wymagana matura
 • 3
  2 zdjęcia legitymacyjne
  3 x 4,2 см (Zdjęcie do legitymacji szkolnej)
 • 4
  4) Zaświadczenie lekarskie
  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.